Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

REKREASYON

 

355

1051

Fatih Samet Atasoy

Spor Dallarına Ait Oyun Toplarının “Bireylerin” Ve “Oyun Alanlarının Kullanımı” Üzerindeki Etkisi (Topmatik Projesi Pilot Araştırması)

Rekreasyon

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon D

 

437

1021

Tolga Beşikçi

Hava Sporları İle İlgilenen Bireylerde Heyecan Arama, Katılım Motivasyonu Ve Serbest Zaman Doyumu Arasındaki İlişki,

Rekreasyon

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon D

 

754

1042

Süleyman Munusturlar

Boş Zaman Eğitimi Ölçeğinin (Bzeö) Faktör Yapısının Sınanması: Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya Örneklemi

Rekreasyon

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon D

 

913

1055

Müge Akyıldız Munusturlar

Fiziksel Engelli Ciddi Boş Zaman Katılımcılarının Kümeleme Analizi İle Sınıflandırılması Ve Boş Zaman Tatmini İle Yaşam Kalitesi Bakımından Farklılıkların İncelenmesi

Rekreasyon

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon D

 

967

1041

Kerem Yıldırım Şimşek

Rekreasyon Uzmanının İstihdam Edilebilmesi İçin Sahip Olması Gereken Temel Özellikler: Türk Rekreasyon Endüstrisi Özel Sektör Örneği

Rekreasyon

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon D

 

137

999

Kıvılcım Kaplan

Serbest Zaman Egzersiz Katılımı, Öznel İyi Oluş, Öz-Yeterlik: Lise Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

Rekreasyon

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon D

 

332

1092

Tebessüm Ayyıldız

Çocuklarıyla Baby Gym Aktivitelerine Katılan Ebeveynlerin Boş Zaman Fayda Düzeylerinin İncelenmesi

Rekreasyon

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon D

 

672

1071

Alper Yıldız

Bir Spor Etkinliğinde Gönüllülerin Motivasyonu Ve Topluluk Hissi

Rekreasyon

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon D

 

758

1053

Müge Akyıldız Munusturlar

İşitme Engelli Bireylere Yönelik Elektronik Boş Zaman Aktivitelerinin Potansiyel Faydaları

Rekreasyon

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon D

 

780

1151

Tolga Beşikçi

Açık Alan Rekreasyonuna Katılan Bireylerin Yaşam Ve Serbest Zaman Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Londra Park Ve Bahçeler Örneği

Rekreasyon

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon D

 

531

1104

Tennur Yerlisu Lapa

Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zaman Engelleri, Engellerle Baş Etme Stratejileri Ve Kolaylaştırıcılarının Serbest Zaman Aktivitelerine Katılım İle İlişkisi

Rekreasyon

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

719

1064

Ali Çağrı Gücal

Üniversite Öğrencilerinde Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ve Sıkılma Algısında Sosyal Bağlılığın Rolü

Rekreasyon

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

71

1049

Güney Çetinkaya

Açık Hava Rekreasyon Etkinliklerine Aktif Ve Pasif Katılımın Serbest Zaman Tatmin Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Rekreasyon

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

266

1091

Oğuzhan Akın

Çocuklarını Spor Okuluna Gönderen Ailelerin Beklentilerinin Ve Spor Okulundan Sonra Çocuklardaki Davranış Değişiklerinin Bireysel Ve Takım Sporlarına Göre Karşılaştırılma

Rekreasyon

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.

 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©