Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

SPOR YÖNETİMİ

 

70

996

Ali Sevilmiş

Stadyum Hizmet Kalitesinin Taraftarın Algıladığı Kulüp Değeri Üzerindeki Etkisi: Torku Konyaspor Büyükşehir Torku Arena Örneği

Spor Yönetimi

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon D

 

338

1154

Çağdaş Caz

Örgütsel Stres İle İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Spor Yönetimi

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon D

 

812

1031

Volkan Unutmaz

Antrenör Yeterlilik Ölçeği-II'nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Spor Yönetimi

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon D

 

815

1110

Oğuz Özbek

Lisans Öğrencilerinin Liderlik Öz Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması

Spor Yönetimi

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon D

 

169

992

Utku Işık

Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Üç Büyük Futbol Kulübü Taraftarının Takımları İle Özdeşleşme Seviyeleri Ve Tüketici Davranış Niyetleri Arasındaki İlişki

Spor Yönetimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon D

 

258

998

Caner Özgen

2014-2015 Sezonunda Türkiye Futbol Süper Ligi’ndeki Seyirci Azalmasının Nedenlerinin, Seyirci Görüşlerine Göre İncelenmesi

Spor Yönetimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon D

 

373

1037

Senem Çeyiz

Bisiklet Engelleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Spor Yönetimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon D

 

968

1085

Mustafa Ertan Tabuk

Spor Eğitim Kurumlarında Zorunlu Vatandaşlık Davranışı İle Bazı Örgütsel Davranış Ve Tutumların İlişkisi

Spor Yönetimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon D

 

254

997

Caner Özgen

Gösteriş Narsisizm Ölçeğinin Türkçe Versiyonu: Futbol Takım Taraftarlarında Geçerlilik Ve Güvenirlilik Çalışması

Spor Yönetimi

Sözel

03.11.2016
08:30/10:00

Salon D

 

554

1007

Murat Aygün

Türkiye’de Buz Hokeyi Sporcularının Eğitim Düzeylerine Göre Branşa Yönelme Nedenleri Ve Katılım Güdüsü

Spor Yönetimi

Sözel

03.11.2016
08:30/10:00

Salon D

 

709

1008

Hülya Ünlü

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğüne Bağlı Tesislerin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerine Bir Araştırma

Spor Yönetimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

475

1145

Kadir Yıldız

Yerel Yönetimlerde Antrenör Ve Yöneticilerin Zihinsel Engellilerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalığı

Spor Yönetimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

975

1146

Uğur Sönmezoğlu

Spor Hakemlerinin İş Doyumu, Tükenmişlik Ve Örgütsel Bağlılık İlişkilerinin İncelenmesi

Spor Yönetimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.

 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©