Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR

 

450

1045

Hande Türkeri Bozkurt

Antrenörlerin Gözünden Antrenör - Sporcu İlişkisi; Güç Ve İstismar

Spor Sosyolojisi

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon E

 

122

1035

Feyza Meryem Kara

Varoşlardan Rezidanslara; Serbest Zaman Deneyimlerinin Mekân Ve Engeller Çerçevesinde İncelenmesi

Toplumsal Cinsiyet

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon E

 

183

1022

Gülay Özen

Spor Yönetiminde Kadın Temsilinde Etkili Olan Faktörler

Toplumsal Cinsiyet

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon E

 

184

1111

Gülay Özen

Türkiye’de Spor Kurumlarında Cinsel Taciz

Toplumsal Cinsiyet

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon E

 

77

1011

Recep Gorgulu

Ironic Effects of Performance In An Externally Paced Task: The Moderating Effect of Task Instruction.

Egz.Ve Spor Psikolojisi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon E

 

846

1173

Emine Çağlar

Fiziksel Benlik Envanteri Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri

Egz.Ve Spor Psikolojisi

Sözel

02.11.2016
17:30/19:00

Salon E

 

626

1131

Safter Elmas

Sporda Sosyal Alanlarda Yapılan Lisansüstü Tezlerde Araştırma Paradigmalarının İncelenmesi

Spor Sosyolojisi

Sözel

03.11.2016
08:30/10:00

Salon A

 

782

1102

Yeşim Karaç

Basketbol Antrenörlerinin Psikolojik Dayanıklılıklarının Liderlik Stillerini Belirlemedeki Rolü

Egz.Ve Spor Psikolojisi

Sözel

03.11.2016
08:30/10:00

Salon E

 

252

1114

Ali Yıldız

Egzersiz Katılımcılarında Kas Yoksunluğu Semptomları İle Güdüsel Yönelim, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Tutkunluk İlişkisi

Egz.Ve Spor Psikolojisi

Sözel

03.11.2016
10:15/11:45

Salon E

 

290

1142

Mehmet Yıldız

Mustafa Palaska: Cumhuriyet Dönemi’nin Örnek Bir Bisikletçisi

Spor Tarihi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon B

 

253

1106

Ahmet Yapar

Basketbol Altyapı Faaliyetlerinin Farklı Boyutlardan İncelenmesi

Egz.Ve Spor Psikolojisi

Sözel

03.11.2016
17:00/18:30

Salon E

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.
*   Bu alanda poster ödül adayı bildiri bulunmamaktadır.
** Bu alanda uzun özet değerlendirme sonuçlarına göre aynı puana sahip bildiriler bulunduğundan 11 bildiri değerlendirmeye alınmıştır.

 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©