Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

SPOR-SAĞLIK

 

622

1137

Yasemin Güzel

Obez Kadınlarda Yüksek Şiddetli Aralıklı Egzersiz Programının Leptin, Adiponektin, Osteokalsin Ve CTX Üzerine Etkisi

Egz.Fizyolojisi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon A

 

613

1123

Noushin Azadpour,

Postmenopozal Obez Prehipertansif Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programı ADRB2 Gen Ekspresyonu Ve Akıma Bağlı Dilatasyonu Arttırır

Egz.Fizyolojisi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon A

 

463

1054

Esin Ergin

Elit Türk Kadın Voleybolcularda ACTN3 R577X Poliformizmi Ve Patlayıcı Kuvvet Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Egz.Fizyolojisi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon A

 

517

1128

Süleyman Bulut

Sıvı Besin-Su Alımının DXA Vücut Kompozisyonu Ölçümü Üzerine Etkisi

Beslenme ve Erg.Yard.

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon C

 

214

_

Christopher Bell

Concurrent Beet Juice And Carbohydrate Ingestion: Influence On Glucose Tolerance In Obese And Non-Obese Adults

Beslenme ve Erg.Yard.

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon C

 

718

1126

Selen Tosun

Genç Basketbolcularda Akut Oral Kafein Suplementasyonunun Tekrarlı Sprint Performansına Etkisi

Beslenme ve Erg.Yard.

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon C

 

114

1005

M.Sertaç Özel

Maksimal Aerobik Aktivitede Antrenman Maskesi Kullanımının Akut Etkilerinin İncelenmesi

Fiz.Akt.ve Fiz.Uyg.

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon E

 

270

1143

Öznur Büyükturan

Egzersiz Alışkanlığı Olan Bireylerde Kalkaneal Spur Uzunluğu İle Ağrı Ve Ayak Bileği Kas Kuvveti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma

Fiz.Akt.ve Fiz.Uyg

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon E

 

406

1043

Gülşah Şahin

65 Yaş Ve Üzeri Bireyler İçin Egzersiz Merkezi Modelinin Oluşturulması

Fiz.Akt.ve Fiz.Uyg

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon E

 

135

1127

Sinan Seyhan

Zirve Kalp Atım Hacmi Ve Civarına Gelen Egzersiz Şiddetlerinin Kardiyovasküler Sapma Üzerine Etkileri

Fiz.Akt.ve Fiz.Uyg

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon E

 

528

1175

Süleyman Patlar

Akut Yüzme Egzersizi Yaptırılan Diyabetik Sıçanlarda Melatonin Uygulamasının Böbrek Dokusundaki Lipid Peroksidasyonu ve Kan Element Metabolizması Üzerine Etkisi

Egz. Fizyolojisi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

907

1029

Celil Kaçoğlu

İzometrik Önkondisyonlanma Kontraksiyonunun Sıçrama Performansına Akut Etkileri

Fiz.Akt ve Fiz.Uyg.

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

300

1072

Zekine Pündük

Tek Doz Kas İçi Trombositten Zengin Plazma Yönteminin Egzersiz Kaynaklı Kas Hasarında Toparlanmaya Etkisi,

Egz. Fizyolojisi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

838

1046

Neşe Akpınar Kocakulak

Yoğun Egzersizlerin Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Egz. Fizyolojisi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

751

1129

Halil İbrahim Ceylan

Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Beden Kompozisyonu Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Yaşa Ve Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Fiz.Akt ve Fiz.Uyg.

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

597

1016

Celil Kaçoğlu

Farklı Sıvı Tüketiminin Genç Hentbolcu Kızlarda Anaerobik Performansa Akut Etkilerinin İncelenmesi

Fiz.Akt ve Fiz.Uyg.

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

419

1004

Hakkı Çoknaz

Besyo Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Fiz.Akt ve Fiz.Uyg.

Poster

02.11.2016
11:45/12:45

Poster Alanı

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.

 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©