Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

SPOR EĞİTİMİ

 

247

1148

Elif Lermi

Otizmli Öğrencilerinin Kaynaştırma Ortamında Beden Eğitimi Dersine Katılımlarının Beden Eğitimi Öğretmenleri Ve Ebeveynler Bakış Açısından İncelenmesi

Eng.Bed. Eğt. ve Spor

Sözel

01.11.2016
15:45/17:15

Salon C

 

828

1109

Meltem Kızılyallı

Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Görme Engeli Olan Öğrencilerin Yaşanmış Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eng.Bed. Eğt. ve Spor

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon E

 

618

1066

Burcu Güvendi

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler Üzerinde Uygulanan Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelerin; Ruhsal Uyum, Kendini Yönetme Ve Sosyalleşme Düzeylerine Etkisi: Aile Ve Öğretmen Etkileşimli Araştırma

Eng.Bed. Eğt. ve Spor

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon E

 

42

1013

Bülent Ağbuğa

Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişötesi Öğrenme Stratejilerinin Karşılaştırılması

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon C

 

109

1038

Fatih Dervent

Öğretmen Adaylarının Öğretim Tasarımı Geliştirme Düzeylerinin İncelenmesi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon C

 

516

1060

Gülay Keske Aksoy

Okul Temelli Bireysel Ve Sosyal Sorumluluk Modeli Uygulamasında Öğrenci Deneyimlerinin İncelenmesi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon C

 

891

1015

Elvan Esen

Beden Eğitimi Ve Spor Derslerinde Kullanılan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Akademik Öğrenme Zamanına Etkisi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon C

 

636

1088

Sunacan İlke Bal

Beden Eğitimi Dersine Yönelik Duyuşsal Özellikleri Yordayan Faktörlerin Belirlenmesi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
14:30/16:00

Salon C

 

191

1167

Mehmet Asma

Voleybol Alan Bilgisi Eğitiminin Ortaokul Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Pedagojik Alan Bilgisi Ve Öğrenci Öğrenmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon C

 

160

1093

Gökçe Erturan

Beden Eğitimi Derslerindeki Başarı Hedeflerinin Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi

Spor Eğitimi

Sözel

02.11.2016
17:00/18:30

Salon C

 

807

1134

Özlem Alagül

Öğretmen Adayı Gözünden Kaynaştırma Öğrencisinin Derse Aktif Katılımını Sağlama

Spor Eğitimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

422

1171

Hakkı Çoknaz

Özel Öğretim Yöntemleri Ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlik Algılarına Etkisi

Spor Eğitimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

369

1094

Figen Altay

Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Oynatılan Oyunların Adil Oyun Anlayışı Gelişimine Etkisinin İncelenmesi

Spor Eğitimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

508

1058

Cevdet Cengiz

Tenis Ve Yüzme Antrenör Davranışlarının Sporcular Tarafından Değerlendirilmesi

Spor Eğitimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

99

1003

Oğuzhan Dalkıran

Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarına Etkisinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılması

Spor Eğitimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.

 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©