Ödüle Aday Bildiriler


14. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ
UZUN ÖZET DEĞERLENDİRME PUANLARINA GÖRE SUNUM DEĞERLENDİRMESİNE HAK KAZANAN ÖDÜL ADAYI BİLDİRİLER

 

HAREKET VE ANTRENMAN

 

Sistem (Bildiri) Numarası

Uzun Özet Bildiri Numarası

Sunum Yazarı

Bildiri Adı

Alan

Bildiri Türü

Bildiri Sunum Tarihi ve Saati

 

 

176

1030

İlbilge Özsu

Genç Kadın Voleybolcularda 14 Haftalık Kuvvet Ve Servis Antrenmanlarının Servis Atma Becerileri Üzerine Etkileri

Antrenman Bilimi

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon B

 

917

1018

Cem Kurt

İyi Antrenmanlı Dövüş Sporcularında Statik Germe Ve Kendi Kendine Uygulanan Miyofasiyal Gevşetme Egzersizlerinin Alt Ekstremite Esneklik Ve Patlayıcı Kuvvetine Rezidüel Etkileri

Antrenman Bilimi

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon B

 

16

1098

Selçuk Akpınar

Bayan Hentbolcularda Yaş'ın, El Asimetrisi Ve Motor Performans Üzerine Etkisi

Motor Davranış

Sözel

01.11.2016
17:30/19:00

Salon A

 

849

1019

Tuncay Alparslan

Çok Aşamalı 20 M Mekik Koşusu İle Farklı Mesafelerde Yapılan Koşu Testleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Antrenman Bilimi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon B

 

429

1158

Özgür Eken

Farklı Isınma Protokollerinin 50 Metre Yüzme Performansı Üzerine Akut Etkisi

Antrenman Bilimi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon B

 

553

1163

Mehmet Kale

Patlayıcı Güç Sporcuları Ve Antrenman Yapmayan Bireylerin Tek Ve Çok Eklem Kas Fonksiyonlarının Ve Sinirsel Sürüşünün Karşılaştırması

Antrenman Bilimi

Sözel

02.11.2016
08:30/10:00

Salon B

 

910

1156

Ali Onur Cerrah

Futbolda Farklı Yaş Gruplarının Üst Vuruş Kinematik Ve Kassal Aktivasyon Paternlerinin İncelenmesi

Spor Biyomekaniği

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon D

 

927

1176

Mustafa Aslan Başar

Genç Futbolcularda Alt Ekstremite Fonksiyonel Hareket Taraması (FMS) Değerlendirmelerinin Dikey Sıçrama Ve İzokinetik Kuvvet Performansıyla Olan İlişkisinin Belirlenmesi

Antrenman Bilimi

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon B

 

945

993

Gülcan Harput

ÖÇB Cerrahisi Geçirmiş Sporcularda Ve Sağlıklı Sporcularda Fonksiyonel Aktivitelerin Konsentrik Ve Eksentrik Fazları Sırasındaki Kas Aktivasyonlarının Karşılaştırılması

Spor Biyomekaniği

Sözel

02.11.2016
10:15/11:45

Salon D

 

384

1076

Faruk Çelikel

Kürekçilerin Kürek Ergometresinde 2000m Kürek Çekişlerinin 3 Boyutlu Biyomekaniksel Analizi

Spor Biyomekaniği

Sözel

03.11.2016
08:30/10:00

Salon C

 

922

1141

Pelin Aksen Cengizhan

Theraband Ve Swiss Ball İle Yapılan Core Egzersizlerin Core Stabilizasyon Ve Denge Performansına Etkisi

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

789

1107

Gamze Cırık

Tırmanıcılarda Farklı İki Antrenman Yönteminin Parmak Fleksör Kuvveti Ve Dayanıklılığı Üzerine Etkilerinin Cinsiyet Farklılığı Açısından İncelenmesi

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

722

1061

Yeşim Albayrak Kuruoğlu

Elit Erkek Sualtı Hokeyi Ve Paletli Yüzme Sporcuları Vücut Yağ Yüzdelerinin Haftalık Antrenman Süreleri Açısından Değerlendirilmesi

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

757

1065

Evrim Ünver

Genç Futbolcularda Yön Değiştirme İle Dikey Sıçrama Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

368

1170

Oya Erkut,

Farklı Isınma Metotlarının Dinamik Denge Üzerine Akut Etkileri

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

507

1157

Gürcan Ünlü

Hızlı Ve Yavaş Tempolarda Yapılan Şınav Antrenmanlarının Üst Extiremite Güç Ve Kuvvet Gelişime Etkilerinin Karşılaştırılması

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

91

1160

Süleyman Bilgin

Küçük Erkek Voleybol Liginde Oynayan Sporcuların 6 Haftalık Antrenman Program Öncesi -Sonrası Sıçrama, Sprint Ve Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması

Antrenman Bilimi

Poster

02.11.2016
16:00/17:00

Poster Alanı

 

NOT: Sıralama her alanda bildiri türleri arasında sunum tarihi ve saatine göre yapılmıştır.


 

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©