Ödül Değerlendirme Sistemine Yönelik Açıklama

Değerli Spor Bilimleri Mensupları ve Kongre Katılımcıları;

Bilindiği gibi 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresine gönderilen çalışmalar aynı zamanda bir ödül değerlendirme sürecinden geçmektedir. USBK Yönergesi ve Ödül değerlendirme yönergesine uygun bir şekilde üç aşamalı olarak yürütülen bu sürecin birinci aşamasında hakemlerden 75 ve üzerinde puan alan bildiriler ödüle aday olarak kabul edilmekte, ikinci aşama için bu bildirilerden uzun özetler istenerek ödül jürisine yönlendirilmektedir. İkinci aşamada alınan puanlara göre her alandan ilk 10 çalışma (sözel ve poster ayrı ayrı) sunum yapmak üzere kongre sürecinde izlenmektedir. Üçüncü aşama ise kongre sürecinde ödül jürisi tarafından yapılan sunum değerlendirmesidir. Sonuç olarak her alandan ilk 10 çalışmaya ait uzun özet değerlendirmesinden gelen puanın %50'si ile sunum performansından alınan puanın %50'si toplanarak sonuç belirlenmektedir.

Bu bilgiler ışığında uzun özetleri istenilen bütün çalışmalar sunumda izlenmeyecektir. İlk 10'a giren (bazı alanlarda bu sayıya ulaşılamamaktadır) çalışmaların yazarlarına ise, sunum yapılmasına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Bu vesileyle işbirliği ve katkılarınız için çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla  

SBD Yönetim Kurulu Adına
Prof.Dr. Nevzat Mirzeoğlu
Kongre Ödül Koordinatörü ve YK Üyesi

   
Burkon Turizm ve Kongre 2016 ©